ТАЗИ ПРОМОЦИЯ Е ИЗТЕКЛА


 

"Изи Асет Мениджмънт" АД е регистрирана от Българска народна банка (БНБ) като Финансова институция с номер № BGR00009

Можете да кандидатствате онлайн за кредит при прозрачни условия за период на погасяване от 10 седмици до 36 месеца максимален ГПР (годишният процент на разходите) 49,33% и фиксиран ГЛП 30, 35 и 40%

Вземете продукт Изи Кредит на стойност 300 лв. със срок на погасяване 12 седмици, при ГПР (годишният процент на разходите) за настоящия пример 49,23% и фиксиран ГЛП 40%. Вноската ви е в размер на 26,27 лв. След 12 седмици ще настъпи крайният срок за погасяване на Вашето задължение в размер на 315,24 лв.*

Продукт Изи Кредит се предлага за период от 12 до 43 седмици, за суми от 200 до 3000 лв. при минимално ГПР 48,91% до макс. ГПР 49,33%

Продукт Кредит Пенсионер се предлага за период от 3 до 12 месеца, за суми от 200 до 1500 лв. при минимално ГПР 41,78% до максимално ГПР 42%

Продукт Изи Месец се предлага за период от 4 до 9 месеца, за суми от 200 до 2500 лв. при минимално ГПР 48,96% до максимално ГПР 49,06%

Продукт Изи Макс се предлага за период от 11 до 26 двуседмични вноски, за суми от 600 до 5000 лв. при минимално ГПР 41,67% до макс. ГПР 41,74%

Продукт Изи 2 се предлага за период от 8 до 18 двуседмични вноски, за суми от 400 до 4000 лв. при минимално ГПР 48,84% до макс. ГПР 48,94%

Продукт Вип Изи се предлага за период от 10 до 36 седмици, за суми от 500 до 8000 лв. при минимално ГПР 34,88% до макс. ГПР 35,11%

Продукт Изи Инкредо се предлага за период от 1 до 3 години, за суми от 1250 до 8000 лв. при минимално ГПР 49,01% до максимално ГПР 49.03%

* Общо дължимата сума е такава, в случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора за паричен заем.

В промоцията участват всички продукти